Sakta går hem genom stan

raan

8 sidor. Publicerad 2017 i Galago 126.