Osynliga handen

handen

14 sidor. Publicerad 2018 i Galago #132.