Ingen ser

En av sex serier i boken Trygga lilla Sverige, utgiven av Galago 2016.
24 sidor. En ny sida läggs upp varje dag.