Gävle mellan hopp och förtvivlan

4 separata helsidor publicerade 2021 i Arbetarbladet.