En lektion i kärlek (2018)

Publicerad 2019 i Bild & Bubbla 218.